NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

Sanayileşmedeki ilerleme ve bireylerin daha yüksek standartlarda yaşama arzusu günümüzde enerji tüketimini önemli ölçüde arttırmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında yoğun olarak kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Ancak bu yakıtların kullanımında karşımıza bazı sorunlar çıkmaktadır.

Söz konusu yakıtların yakın bir gelecekte tükenme olasılığı ve sanayileşmenin belli yörelerde yoğunlaşması sonucu büyük oranda fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin artması bu sorunlardan sadece bir kısmıdır.

Bu sorunların aşılması amacı ile güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değişik sektörlerde uygulanabilmesi için araştırmalar sürdürülmektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye, güneş enerjisi yönünden zengin bir bölgede yer almasına karşın bu enerjiden yeteri kadar faydalanamamaktadır. Ülkemizde ortalama yıllık güneşlenme süresi 2640 saat, yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti 1311 kWh/m² olarak belirlenmiştir.

Sunshine güneş enerjisi sistemleri, konutlarınızın sıcak su ihtiyacını karşılama yanında endüstride ihtiyaç duyulan sıcak su sistemlerine entegre edilerek yakıt giderlerinin en aza indirgenmesini de sağlamaktadır. Isıtma sektöründeki en son teknolojilerin uygulandığı Sunshine güneş enerjisi sistemleri, aynı zamanda doğal bir enerji kaynağı olup çevre temizliğine de katkıda bulunmaktadır.

Toplam enerji tüketiminin yaklaşık %20'si konutlarda olmaktadır. Enerjinin diğer kullanım yerleri ticari binalar, endüstriyel tesislerdir. Bir konutun ısı ihtiyacını belirleyen faktörler;

1-Isıtma sistemi tipi,
2-Çevre ve iklim özellikleri,
3-Yakıt cinsi,
4-Konutta bulunan kişi sayısı ve kültürel yapıdır.

Bu sayılan faktörlerin her biri evde kullanılan yakıt faturasında önemli miktarlarda artış ya da tasarrufa neden olmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN ISIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Güneş enerjisinin uzaydan geçerek dünyaya ulaşması elektromanyetik radyasyonla olmaktadır. Isıtma ve soğutma proseslerinde kullanılabilmesi için bu enerjinin ısıya dönüştürülmesi gerekir. Birim yüzeye düşen güneş enerjisinin azlığı nedeniyle, ısı enerjisi elde etmede geniş yüzeylere ihtiyaç vardır.

Güneş enerjisi kollektörleri, güneş radyasyonunu ısı enerjisine dönüştüren aygıtlar, güneş radyasyonunu absorbe eder ve bu radyasyonu ısıya dönüştürürler. Radyasyon absorbe eden materyalin sıcaklığı yükselir. Emici yüzeyin ısısı sıvı ya da gaz akışkanlarla taşınır.